Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Περιεχόμενα

  • Ασφάλεια Συναλλαγών
  • Εξασφάλιση Απορρήτου Μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων
  • Ελεγχόμενη Πρόσβαση (Firewall)
  • Αναγνώριση Χρήστη
  • Απόρρητο Συναλλαγών

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 122144801000, ΕΔΡΑ: Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα, 166 75, Αθήνα,  εφεξής: «εταιρεία», δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες, τόσο κατά την επίσκεψη, όσο και κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου tripokaridos.store.gr και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη.

Επιπλέον, η εταιρεία δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της.

Εξασφάλιση Απορρήτου Μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων), μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων μόνο υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων που περιέχουν απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία. 

Αναγνώριση Χρήστη

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του Χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που ο Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια, τόσο λόγω της κρυπτογράφησης των στοιχείων κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο, όσο και της κρυπτογράφησης των στοιχείων στους εξυπηρετητές (servers) της εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, δίνεται στον Χρήστη η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password), όσο συχνά επιθυμεί. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της εταιρείας για την επιτυχία της μέγιστης ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό Χρήστη είναι ο ίδιος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών αυτών, από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον μυστικό κωδικό Χρήστη, παρά μόνο να τον επανατοποθετήσει (reset). Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του εν λόγω κωδικού, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας, αλλιώς η τελευταία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού, από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα tripokaridos.store.gr της εταιρείας, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των Χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Για λόγους ασφάλειας, προτρέπεται ο χρήστης να αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password)  και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιούνται και σύμβολα εκτός από γράμματα και αριθμούς, για τη δημιουργία του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password).

Απόρρητο Συναλλαγών

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce). Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Κάθε πληροφορία που μεταβιβάζεται από το μέλος/χρήστη της εταιρείας, είναι άκρως εμπιστευτική και η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να γίνεται η χρήση τους μόνο στο επιτρεπόμενο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα:

  • Στις πληροφορίες των συναλλαγών σας επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
  • Στοιχεία πελατών και των συναλλαγών τους δεν αποκαλύπτονται από την εταιρεία, παρά μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης δημοσίας αρχής. Ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία συνεργάζεται με τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του απορρήτου.
  • Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πληροφορίες για τα στοιχεία που τους αφορούν, καθώς και να ζητήσουν διόρθωσή τους, εάν είναι σε θέση να αποδείξουν την ύπαρξη λάθους.
  • Τέλος, για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να προσπαθείτε να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται, μέσω του συστήματος, ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις κοινοποιείτε σε τρίτους.

Επικαιροποίηση

Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις των παρόντων.

You can`t add more product in compare

Αγαπημένα

Δεν υπάρχουν προϊόντα στην wishlist