Πολιτική Cookies & Λοιποί Όροι – Υπηρεσίες για Στατιστικούς Σκοπούς

Περιεχόμενα:

 • Πολιτική Cookies
 • Λοιποί Όροι – Υπηρεσίες για Στατιστικούς Σκοπούς
 • Υπηρεσίες Μάρκετινγκ
 • Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz
 • Επικαιροποίηση

 

Πολιτική Cookies

Ο Iστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη στον Ιστότοπο. Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό, όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα, είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (σύνδεση). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει), ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες, είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Η ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 122144801000, ΕΔΡΑ: Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα, 166 75, Αθήνα, εφεξής: «εταιρεία», χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

Λειτουργικά cookies

Τα cookies αυτά επιτρέπουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • αποθήκευση των προϊόντων που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι ή έχετε αποθηκεύσει στη λίστα επιθυμιών,
 • αποθήκευση δεδομένων που έχετε καταχωρίσει κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ή κατά την υποβολή παραγγελίας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα καταχωρίσετε ξανά,
 • αποθήκευση ρυθμίσεων, όπως είναι για παράδειγμα η γλώσσα, η τοποθεσία, ο αριθμός των αποτελεσμάτων αναζήτησης, κ.λπ.,
 • αποθήκευση ρυθμίσεων για βέλτιστη προβολή βίντεο, π.χ. το επιθυμητό μέγεθος της περιοχής προσωρινής αποθήκευσης και τα δεδομένα ανάλυσης της οθόνης σας,
 • καταγραφή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στον ιστότοπό μας να εμφανίζεται κατά τον βέλτιστο τρόπο,
 • αναγνώριση κακής χρήσης των ιστότοπων και των υπηρεσιών μας, π.χ. καταγράφοντας πολυάριθμες διαδοχικές ή αποτυχημένες προσπάθειες εγγραφής,
 • πλήρης φόρτωση του ιστότοπου, έτσι ώστε ο ιστότοπος να παραμένει προσβάσιμος ή
 • αποθήκευση των δεδομένων σύνδεσής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε ξανά κάθε φορά.

Η εταιρεία αποθηκεύει cookies για δύο χρόνια και στη συνέχεια τα διαγράφει.

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών, τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, για παράδειγμα:

 • Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».
 • Στο Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».
 • Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου» και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».
 • Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξαιτίας αυτού. Χρήση Cookies Μόνο από τον Υφιστάμενο Ιστότοπο: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπου μόνο από τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή εκείνη συνδεδεμένος. Συχνά, ορισμένοι ιστότοποι έχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές. Το Safari δεν επιτρέπει σε τρίτα μέρη να αποθηκεύσουν ή να έχουν πρόσβαση σε cookies ή άλλα στοιχεία. Επιτρέπεται Χρήση από όλους τους Ιστοτόπους που Επισκέπτομαι: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπων, μόνο από τους ιστότοπους που επισκέπτεται ο χρήστης. Το Safari χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα cookies σας για να καθορίσει εάν έχει επισκεφθεί ο χρήστης κάποιον ιστότοπο στο παρελθόν. Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση παρεμποδίζεται η αποθήκευση cookies και άλλου περιεχομένου στον υπολογιστή Mac, από ιστότοπους των οποίων ενσωματωμένο περιεχόμενο βρίσκεται στους ιστοτόπους που επισκέπτεται ο χρήστης.

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων.

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστοτόπου.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Παραδείγματος χάριν:

 • Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies.
 • Στο Firefox (έκδοση 39) πρέπει να διαγράψει cookies, επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό», από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies».
 • Στο Chrome (έκδοση 44) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια, θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».
 • Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα από όλους τους ιστοτόπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής.

Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων ή συνδεόμενων εφαρμογών.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο διαχείρισης των cookies σε κάθε browser:

Λοιποί Όροι – Υπηρεσίες για Στατιστικούς Σκοπούς

Προκειμένου να προσδιορίζουμε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας που σας ενδιαφέρει περισσότερο, παρακολουθούμε συνεχώς τον αριθμό των επισκεπτών και τα περιεχόμενα που διαβάζονται πιο συχνά. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για στατιστικούς σκοπούς, όπως είναι για παράδειγμα:

 • η καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στους ιστότοπούς μας,
 • η καταγραφή του χρόνου παραμονής των επισκεπτών στην τοποθεσία μας,
 • η καταγραφή της σειράς των επισκέψεων στους διαφορετικούς ιστότοπους,
 • ο προσδιορισμός εκείνων των τμημάτων του ιστότοπού μας που χρειάζονται αλλαγή ή
 • η βελτιστοποίηση του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για στατιστικούς σκοπούς· μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές εγκαθιστώντας ένα cookie εξαίρεσης.

 • Google Analytics

Η Google Analytics είναι υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την τοποθεσία. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου αυτού από εσάς, διαβιβάζονται συνήθως σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται σε αυτόν. Η Google θα περικόπτει προηγουμένως τη διεύθυνση IP σας, στα πλαίσια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα πλαίσια άλλων κρατών που είναι μέλη της Συμφωνίας του ΕΟΧ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Τα αποθηκευμένα cookies της Google Analytics διαγράφονται αυτομάτως, έπειτα από χρονικό διάστημα 14 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων, όπως και οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές προκύψουν, μπορείτε να ενημερώνεστε στις διευθύνσεις: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://policies.google.com/?hl=en

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Analytics, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε μια προσθήκη του προγράμματος περιήγησης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 • Google Maps

Το tripokaridos.store δεν χρησιμοποιεί προς το παρόν την υπηρεσία googlemaps. Σε περίπτωση ενεργοποίησής της ισχύουν οι παρακάτω όροι.

Η Google Maps API είναι υπηρεσία χάρτη της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Maps API για να εμφανίζουμε έναν διαδραστικό χάρτη και να δημιουργούμε κατευθύνσεις ή να βοηθάμε στην αναζήτηση υπάρχοντος καταστήματος. Κατά τη χρήση της Google Maps, πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου αυτού (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) ενδέχεται να διαβιβάζονται και να αποθηκεύονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης, επισκεφθείτε τις παρακάτω διευθύνσεις:

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες μάρκετινγκ για να σας παρουσιάζουμε ελκυστικές προσφορές. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την προβολή διαφημίσεων μέσω συνεργατών διαφημιστών ή μέσω διαφημιστικών δικτύων που χρησιμοποιούν cookies τρίτων. Τα cookies αυτά ενεργοποιούνται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και διαβάζονται μόνο από τον σχετικό συνεργάτη διαφημιστή. Επίσης, επιθυμούμε να σας προβάλλουμε διαφημίσεις που θα θεωρούσατε πραγματικά ενδιαφέρουσες. Για τον σκοπό αυτόν, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την επαναστόχευση για να διασφαλίζει ότι οι διαφημίσεις ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies που αποθηκεύονται προσωρινά για τον σκοπό αυτόν, δίνουν τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας που είναι επιφορτισμένοι με την επαναστόχευση να αναγνωρίζουν τους επισκέπτες του ιστότοπού μας με ψευδώνυμο και να παρουσιάζουν μόνο τα προϊόντα εκείνα που θα ενδιέφεραν τους επισκέπτες μας.

Στα cookies των συνεργατών επαναστόχευσής μας, δεν αποθηκεύονται προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα. Και τα δεδομένα που συλλέγονται, δεν θα συγχωνεύονται με δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των επισκεπτών μας.

Οι υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα, παραδείγματος χάριν:

 • να εκτιμάμε την επιτυχία και να υπολογίζουμε το κόστος της διαφήμισης,
 • να εντοπίζουμε ποιες διαφημίσεις έχετε δει ήδη, προκειμένου να αποφεύγουμε να σας προβάλλουμε τις ίδιες διαφημίσεις ξανά,
 • να βλέπουμε τον αριθμό των επισκέψεων του ιστότοπού μας,
 • να εντοπίζουμε τα εσωτερικά αιτήματα αναζήτησης,
 • να βλέπουμε ποιες τοποθεσίες προϊόντων ανακαλούνται ή
 • να αναγνωρίζουμε την κατάσταση της σύνδεσής σας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ωστόσο, ότι, ακόμη και εάν απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές που εξυπηρετούν τους σκοπούς μάρκετινγκ, θα εξακολουθούν να εμφανίζονται διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις αυτές θα μπορούσαν, παραδείγματος χάριν, να προσαρμόζονται έτσι ώστε να προσιδιάζουν στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συγκρίνετε αυτό το είδος περιεχομένου  ̶  διαφημίσεις που εξαρτώνται από το διαδίκτυο με τις τηλεοπτικές διαφημίσεις  ̶  σε περίπτωση που παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα σχετικό με τη μαγειρική, θα παρατηρήσετε συχνά ότι κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων προβάλλονται διαφημίσεις σχετικές με προϊόντα μαγειρικής.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για σκοπούς μάρκετινγκ· μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές εγκαθιστώντας ένα cookie εξαίρεσης.

 • Facebook “visitor action pixel”

Το «visitor action pixel» είναι εργαλείο της Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Βάσει των επισκέψεων σε ιστότοπους και της συμπεριφοράς περιήγησης, το εργαλείο αυτό, μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίζουμε ομάδες-στόχους για τις διαφημίσεις στο Facebook, τις λεγόμενες «Διαφημίσεις στο Facebook». Επιπλέον, χρησιμοποιούμε το εργαλείο αυτό, για να υπολογίζουμε την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Κατά τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να ακολουθούμε τις ενέργειες των χρηστών αφότου έχουν δει και/ή κάνει κλικ σε κάποια διαφήμιση του Facebook και στη συνέχεια υπέβαλαν παραγγελία. Από τη στιγμή που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, το εικονοστοιχείο (pixel) ενσωματώνεται απευθείας από το Facebook και μπορεί να αποθηκεύει κάποιο cookie στη συσκευή σας. Εάν στη συνέχεια συνδεθείτε στο Facebook ή εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι στο Facebook, η επίσκεψή σας στον ιστότοπο θα σημειωθεί στο προφίλ σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται παραμένουν ανώνυμα, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τα προσωπικά δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών, ούτε να τα συσχετίσουμε με άλλες πληροφορίες σχετικές με κάποιον χρήστη. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με το αντίστοιχο προφίλ του χρήστη. Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων του Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy). Εφόσον δεν είστε μέλος του Facebook, δεν επηρεάζεστε από την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων.

 • Google AdWords Conversion Tracking

Ως μέρος της Google AdWords, μια υπηρεσία παρεχόμενη από την Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), οι μετατροπές ανιχνεύονται όταν πλοηγήστε στον ιστότοπό μας. Ένα cookie για την παρακολούθηση των μετατροπών εγκαθίσταται μετά από το κλικάρισμα μιας διαφήμισης που παρέχεται από την Google. Πληροφορίες που κάνουν δυνατή την προσωπική ταυτοποίηση δεν μεταβιβάζονται. Αυτά τα cookies χάνονται μετά από 30 μέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google AdWords Conversion Tracking επισκεφτείτε: https://policies.google.com/

 • Google DoubleClick

Η Google DoubleClick είναι μια υπηρεσία της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Η Google DoubleClick χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να εμφανίζει διαφημίσεις σχετικές με εσάς. Σε αυτό το πλαίσιο, στον φυλλομετρητή (browser) σας, έχει τεθεί ένας ψευδώνυμος αναγνωριστικός αριθμός (ID), ο οποίος καθιστά αδύνατη την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητά σας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies DoubleClick Floodlight για την παρακολούθηση μετατροπών. Μια δραστηριότητα Floodlight αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται από μια δεδομένη ετικέτα Floodlight και παρουσιάζει τα δεδομένα σε όλα τα προϊόντα της Google DoubleClick, για παράδειγμα το Google DoubleClick Campaign Manager (DCM).

Τα cookies που αποθηκεύονται από τη Google DoubleClick θα διαγραφούν μετά από 90 ημέρες το αργότερο. Σε περίπτωση αλλαγής της πολιτικής, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται στο παρακάτω link:

https://support.google.com/searchads/answer/2839090?hl=en

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google DoubleClick επισκεφτείτε: https://policies.google.com/

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

 Skroutz Analytics – Cookies

 •  Τι είναι

Ως συνεργάτες του Skroutz χρησιμοποιούμε τη λειτουργικότητα Skroutz Analytics, η οποία βασίζεται σε cookies. Κατά την μετάβασή σας από το Skroutz σε εμάς που έχουμε ενεργοποιημένη την υπηρεσία Skroutz Analytics, εφόσον έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, μεταδίδονται στο Skroutz στοιχεία περιήγησης για την συνεδρία και τις τυχόν αγορές σας στο κατάστημά μας. Υπογραμμίζεται ότι δεν απαιτείται επιπλέον, δεύτερη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση του Skroutz Analytics, μέσω (και) της ιστοσελίδας μας, εφόσον έχετε δώσει συγκατάθεση για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr.

 • Πώς να εξαιρεθείτε

Για να μην συμμετέχετε στη συλλογή στοιχείων περιήγησης και ακόλουθη εξαγωγή στατιστικών μέσω του Skroutz Analytics, αρκεί είτε να μην συγκατατεθείτε εξαρχής στα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, είτε να τροποποιήσετε τυχόν ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας στο Skroutz.gr για το μέλλον, στο κάτω μέρος της πολιτικής cookies του Skroutz. Εκεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην κατηγορία «Επίδοσης» ποια ακριβώς cookies χρησιμοποιεί το Skroutz και εμείς στο πλαίσιο του Skroutz Analytics.

 • Σκοπός

Ο σκοπός λειτουργίας του Skroutz Analytics είναι η παραγωγή αναλύσεων και στατιστικών πωλήσεων με άξονες το κατάστημα, το προϊόν και την εκάστοτε κατηγορία. Αυτό βοηθά τόσο το Skroutz να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις Υπηρεσίες του, αναλύοντας τη διάδραση των χρηστών με αυτές, όσο και εμάς, που λαμβάνουμε μία εικόνα για τη δημοφιλία των προϊόντων μας και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας. Για το λόγο αυτό των κοινών σκοπών και μέσων επεξεργασίας, και μόνο ως προς τα στοιχεία του Skroutz Analytics που περιγράφονται και παρακάτω, το Skroutz θεωρείται από τη νομοθεσία ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας με εμάς, και υπογράφουμε ειδικές συμβατικές ρήτρες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε θερμά, κάθε σας αίτημα που αφορά στη χρήση αυτής της τεχνολογίας, να το απευθύνετε στο Skroutz, ως αρμόδιο κανάλι επικοινωνίας.

 • Τι καταγράφεται

Τα γεγονότα περιήγησης που καταγράφονται — και μόνο εφόσον ο χρήστης έχει προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr — είναι η μετάβαση από το Skroutz στο κατάστημά μας, οι επισκέψεις σε σελίδες μας, η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και αναλυτικά στοιχεία αυτής (αριθμός παραγγελίας, ποσό, προϊόντα, τρόπος πληρωμής, μεταφορικά κλπ.), η χρονική στιγμή περιήγησης, η διεύθυνση IP, στοιχεία που αφορούν στην εκάστοτε συσκευή (όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η σύνδεση μέσω app ή web, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης), καθώς και τυχόν αναγνωριστικά/λέξεις-κλειδιά βελτίωσης της υπηρεσίας (meta-tags). Τα παραπάνω συνδέονται με ένα τυχαίο αναγνωριστικό χρήστη ή/και παραγγελίας, από τα οποία δεν προκύπτει ευθέως ταυτοποίηση του χρήστη για το Skroutz.

Οι πληροφορίες ενός χρήστη που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα μας με τον παραπάνω τρόπο, ενδέχεται να συσχετιστούν ευθέως με τον Skroutz λογαριασμό του εν λόγω χρήστη (Skroutz username), μόνο κατόπιν δικής του ειδικής ενέργειας (π.χ. «Αποθήκευση παραγγελίας μου στο Skroutz»).

Κατά τα λοιπά, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Skroutz Analytics, ενδέχεται να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς δύνανται θεωρητικά να ταυτοποιήσουν ένα χρήστη (παρότι δεν τον ταυτοποιούν ευθέως). Για το λόγο αυτό, πιστοί στις αξίες για τη μέγιστη προστασία των χρηστών, αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση και στο σύνολό τους ως προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζονται ως προς αυτά όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.

 • Πόσο διατηρούνται

Τα cookies που χρησιμοποιούνται για την συλλογή στοιχείων περιήγησης εν όψει της λειτουργικότητας Skroutz Analytics, διαγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (σε 30 ημέρες), σύμφωνα και με τις κοινώς αποδεκτές πρακτικές του sales acquisition, δηλαδή της αναγνώρισης μίας επίσκεψης ή/και αγοράς σας στην ιστοσελίδα μας, ως παραπομπή του Skroutz. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για μία περίοδο το πολύ δύο (2) ετών και κατόπιν ανωνυμοποιούνται (δεν θεωρούνται, δηλαδή, πλέον προσωπικά δεδομένα από τη νομοθεσία) και παραμένουν ως στατιστικά στοιχεία στα συστήματα του Skroutz. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται το Skroutz να μοιραστεί πληροφορίες δημόσια για να δείξει τις τάσεις όσον αφορά τη γενική χρήση των υπηρεσιών του.

Επικαιροποίηση
Η παρούσα Πολιτική Cookies και οι Λοιποί Όροι, ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις των παρόντων.

You can`t add more product in compare

Αγαπημένα

Δεν υπάρχουν προϊόντα στην wishlist